Про нас


Зареєстровано ГО «Український урядовий резерв» (ГО УУР).
Що це? Навіщо?

Цей крок не має нічого спільного з практикою, так званих, «тіньових урядів» – це може бути набагато більше, глибше та серйозніше.
В державній Системі «Україна» необхідна якісно нова, само націлювана на виконання головної функції системи, підсистема кадрового забезпечення.

 ГО УУР створили люди, що сповідують саме таке розуміння мети існування і ролі Держави, як державного механізму, котре звучить, нагадаю, так.

Головна функція держави Україна:
«Створювати умови для максимального задоволення матеріальних та духовних потреб всіх своїх громадян, шляхом ефективної реалізації інтелектуального, природного та економічного потенціалу країни”.

З цього абсолютно логічно витікає і формулювання Національної ідеї.
Національна ідея держави Україна:
«Створювати НАЙКРАЩІ В СВІТІ умови для максимального задоволення матеріальних та духовних потреб всіх своїх громадян, шляхом ефективної реалізації інтелектуального, природного та економічного потенціалу країни”.

Саме таке ж розуміння і духу всього законодавчого поля.
«Дух» законодавчого поля України:
«ГАРАНТУВАТИ створення умов для максимального задоволення матеріальних та духовних потреб всіх своїх громадян, шляхом ефективної реалізації інтелектуального, природного та економічного потенціалу країни».

Нажаль, нині діюча система державної влади дуже далека від таких орієнтирів, працює на самозбереження та самовідновлення, то і підсистема, підготовки кадрів орієнтована саме на це.

Таким чином, мова йде про громадську діяльність спрямовану на просвітництво серед населення, сприяння реальній роботі «соціальних ліфтів» та створення реального дієвого управлінського резерву для всіх гілок державного механізму, орієнтованого на забезпечення ефективної його роботи, згідно функціональної моделі Держави.

Головним принципом і метою діяльності ГО УУР буде з’ясування НЕ того, чому все так погано і хто персонально в цьому винен, а ЩО і ЯК треба зробити, щоб стало добре, і ХТО це може реально зробити – персонально і ПОІМЕННО.

 

Статут : МЕТА, ЦІЛІ,  ЗАВДАННЯ  ТА  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВГО “Український урядовий резерв”

 

2.1. Метою Організації є:

 

–  поширення та популяризація знань з принципів системного державотворення, технології ефективного функціонування державної влади та методів її постійного вдосконалення в інтересах суспільства;

 

– сприяння активним представникам громадянського суспільства в первинному  опануванні основами ефективного управління державою та ефективної організації різних сфер життєдіяльності суспільства, для успішної їх участі  в  системі «соціальних ліфтів», формуючи, таким чином, «урядовий резерв»;

 

– створення умов для реалізації конституційних прав і свобод громадянами України в частині активного сприяння  виконанню головної функції держави: «Створювати умови для гідного життя всім своїм громадянам, шляхом максимальної реалізації їх потенціалу та задоволення потреб кожного”.

 

2.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:
– моніторити діяльність діючого уряду та законодавчий процес в Україні з метою кращого розуміння суспільством суспільно-політичних процесів в державі та сприяти розвитку громадянської свідомості, що грунтується на державних національних інтересах та загальнолюдських цінностях;
– конструктивно співпрацювати з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями  громадян для  сприяння організації ефективної системи громадського контролю для попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні;
– ініціювати здійснення системних економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні умов, які б гарантували:  проведення в Україні справедливої та ефективної соціальної політики, патріотичне, суспільне, професійне і моральне становлення молоді, розвиток національної культури, науки, освіти, спорту;
– захищати законні інтереси своїх членів та громадян, що поділяють і підтримують мету та завдання діяльності ВГО „Український урядовий резерв”, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях.

 2.3. Основними завданнями Організації є:

 • сприяння реалізації  громадянами  конституційного  права  на
  участь  в  управлінні державними справами;
 • сприяння врахуванню   органами державної влади громадської  думки  під час формування  та  реалізації  державної  політики;
 • здійснення громадського   контролю  за  діяльністю  органів державної влади;
 • сприяння науково-експертному аналізу законодавства ,розробці та впровадженню законодавчих нормативних актів, положень та програм:
 • у сфері фінансової та бюджетної політики, бухгалтерського обліку, фінансового контролю, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової, митної політики, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства.
 • у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту;
 • у сферах використання повітряного простору України,  метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;
 • у сфері правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису,
 • у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів, реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, фізичних осіб – підприємців;
 • у сфері діловодства та у сфері виконання кримінальних покарань;
 • у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;
 • у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації поховання, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції, у сфері охорони праці, гігієни праці;
 • у сфері додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою дотримання прав застрахованих осіб;
 • у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної допомоги;
 • у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, контролю якості лікарських засобів, медичних препаратів і медичних виробів;
 • у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у діяльністі навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти;
 • у воєнній сфері з питань національної безпеки, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 • у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;
 • у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, мовної політики, відновлення та збереження національної пам’яті;
 • у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;
 • у сферах просвітницької діяльності, створення інформаційної продукції, сприяння розвитку засобів масової комунікації, формування і використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства;
 • у сфері зовнішніх відносин, спрямованих на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями;
 • у сфері захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів;
 • у сфері розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими об’єднаннями;
 • у сфері зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки до світової економічної системи;
 • у сфері входження України до світового інформаційного простору, піднесення її міжнародного авторитету, формування позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;
 • у сфері інтеграції України до європейського політичного, економічного, правового простору;
 • у сфері розвитку міжнародного права;

–         у сфері розвитку електроенергетичного, ядерно-промислового,   вугільно-промислового,   торфодобувного  та нафтогазового комплексах.

 • у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від злочинних і кримінально протиправних посягань, боротьби із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху,
 • у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, у сферах цивільного захисту, в тому числі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави;
 • у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, розвитку агропромислового комплексу;
 • у сфері застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України,координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів,розбудови миру, повернення , відновлення та розвитку тимчасово окупованих теріторій;
 • у сфері житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства,
 • у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • у сфері економічного і соціального розвитку, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, політики у сферах торгівлі, інтелектуальної власності, регіональної політики, політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом;
 • сприяння злагоді та порозумінню між різними соціальними верствами населення в Україні, зокрема в розумінні спільності їх національних інтересів;
 • сприяння розробці та впровадженню законодавчих нормативних актів, положень, спрямованих на покращення умов життєдіяльності працездатного населення, зокрема,  активного розвитку підприємництва;
 • сприяння утвердженню умов для духовного зростання й зростання добробуту українського народу;
 • сприяння розвитку національної культури і участь у популяризації ідей милосердя й добродійності;
 • сприяння зміцненню громадської злагоди в українському суспільстві, взаєморозуміння, довіри, співробітництва між громадянами України на основі системного розуміння спільності їх інтересів у різних сферах життя;
 • захист інтересів і прав членів Організації, передбачених чинним законодавством, при необхідності представництва їх інтересів в органах влади та судах,
 • сприяння злагоді та порозумінню зокрема в питаннях моралі та духовності;
 • сприяння ініціативі, активності учнів та молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства;
 • участь в проведенні різних благодійних заходів, які не суперечать чинному законодавству.

 

 

2.4. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

– представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

– брати участь у консультаціях органів державної влади з громадськістю з питань  формування та реалізації державної політики;

– брати участь у роботі інститутів громадянського суспільства з контролю за діяльності органів державної влади;

– проводити   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   органів державної влади   та   громадську  антикорупційну експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляють органи державної  влади;

– створювати телефонні “гарячи лінії”,  проводити моніторинг
коментарів,  відгуків,  інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін щодо діяльності державних органів влади;

– проводити соціологічні    дослідження    та     спостереження
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо) щодо діяльності державної влади;

– задовольняти соціальні, економічні, культурні та інші спільні інтереси своїх членів;

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

– отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;

– вносити пропозиції до органів влади й управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Організації;

– брати участь в розробці державних, національних та регіональних програм;

– поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю Організації, пропагувати свої ідеї та мету;

– організовувати та сприяти в організації, участі та проведенні семінарів, лекцій, конференцій, фестивалів, відкритих засідань, конкурсів, виставок, симпозіумів;

– брати участь у політичній діяльності;

– проводити навчально-методичні заходи (збори, конференції, семінари, зустрічі, лекції, тощо);

– засновувати госпрозрахункові установи та організації із статусом юридичної особи в порядку, установленому чинним законодавством України;

– засновувати засоби масової інформації з метою виконання завдань Організації й пропаганди її діяльності у відповідності з чинним законодавством;

– вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти й зв’язки, укладати відповідні угоди згідно чинного законодавства України та відповідних країн, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

– засновувати або вступати у громадські й благодійні організації.